trenfrde

Yaşanılası dünyanın
Ne tadı ne tuzu kaldı
Ömür denen şu zamanın
Çoğu gitti azı kaldı

Çalışmadan yiyenlerin
Derimizi giyenlerin
Nice benim diyenlerin
Ne izi ne tozu kaldı

Çürük ökçe yırtık taban
Kurdu kuşu ettik çoban
Gariban daha da gariban
Ne çulu ne bezi kaldı

Bizden geçinen kalleşler
Döner geri bizi taşlar
Sıvıştı yaren yoldaşlar
Ne sözü ne özü kaldı

Cahiller kendini aklar
Kamiller özünü yoklar
Kurudu çaylar ırmaklar
Serçeşme'nin gözü kaldı

Dertli Divani'nin varı
Canandır canın öz yari
Geçti bu devrin baharı
Ne yazı ne güzü kaldı

Hab-ı gafletten uyanıp

Hab-ı gafletten uyanıp
Doğru yola bastım kadem
İhlasla Hakk'a dayanıp
Aşina oldum dembedem
Erler cem olmuş bir yerde
Arada göründü perde
Gel gir düşmeyesin derde
Burayaca geldin madem
Bizim mektebi irfana
Mana öğrettiler bana
Vuslat oldum ilmikana
Çün babı vahdette bu dem
Okudum elifi beyi
Farkeyledim teyi seyi
Saki destindeki meyi
Sundu nuş eyledim ol dem
Ol dem açıldı can gözüm
Cemale karşıdır yüzüm
Zedemden sıyrıldı özüm
Şükür nasip oldu adem
Adem'de Hakk'ı bulmuşam
Bahri ummana dalmışam
Vahdeti ahed olmuşam
Sanma ki Adem'den yandım
Dertli Divani yakudum
Levhi mahfuzdan okudum
Aba hırka şal dokudum
Meğer bu işte üstadem
Dertli Divani
Urfa
Aralık 1991'de Halil Atılgan tarafından derlenmiştir. Urfa, Kısas'a aittir.

Derleme : Dertli Divani

Arayıp Gezerken Benim Bulduğum
Seni Seven Senden Nasıl Ayrılır
Hayellerin Beni Etti Perişan
Hayellerim Senden Nasıl Ayrılır

Aşkına Düşmüşem Sevdandan Yana
Gönül Arzuhalim Ayandır Sana
Senden Ayrı Gezmek Düşer mi Bana
Can Kaşı Kemandan Nasıl Ayrılır

Aşıkı'yam Eydur Canda Cananım
Sensiz Karar Kılmaz Cisminde Canım
Ben Kuluyam Ali Benim Sultanım
Kul Olan Sultandan Nasıl Ayrılır

Diktiğimiz Fidanların 

Diktiğimiz fidanların 
Meyvasını yiyemedik 
Ne suçu vardı onların
Dur be zalim diyemedik

Sana ne bana ne hep diye diye 
Böylece yem olduk ağaya beye

Tabip yaramı azdırdı
Tatlı canımdan bezdirdi
Beni bir yarin sevdası
Diyar be diyar gezdirdi

Yanmışam kör cahil dostun elinden 
Bıkmış usanmışam acı dilinden

Der Divani senlik benlik
Bizi yıkan bu cahillik
El ele gönül gönüle
Verelim olalım birlik

Yolcu yola gitmez yola bahane 
Bundan kula sultana ne şahane

Sosyal Medya